You don't have javascript enabled. Good luck with that.
فراموشی رمز عبور
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی
اتمام نمایشگاه

نمایشگاه مجازی نمایشگاه مجازی دام و دامپزشكي

 معاون انجمن كشاورزي آلمان: حضور در نمايشگاه دام و طيور اصفهان براي شركت هاي آلماني رضايت بخش بود

معاون انجمن كشاورزي آلمان: حضور در نمايشگاه دام و طيور اصفهان براي شركت هاي آلماني رضايت بخش بود

واقعاً نتایج خوبی از این نمایشگاه کسب کردیم. ما به دنبال پیدا کردن نمایندگانی در ایران بودیم و خوشبختانه در این چند روز، تقاضاهای زیادی برای اعطای نمایندگی به ما رسید، به طوری که برای ما بسیار جالب بود و پس از بازگشت به آلمان، باید از این میان این همه، یکی را انتخاب کنیم. 

صفحه اختصاصي

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی 1393

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طيور و دامپزشكي 1392

تبليغ ما
مديريت محتوا

گزارش کلی نمایشگاه

98
مجموعه عضو
96
خبر
30
تصویر

نظرسنجی